Aplikacja w programie Asystent
x

Podstawowymi funkcjonalnościami aplikacji AsystentToWebMobile7 są:
  • możliwość pełnej konfiguracji danych do wysyłki z pliku CSV wyeksportowanego z danego programu magazynowo - sprzedażowego,
  • możliwość tworzenia listu przewozowego na podstawie danych paczki z programu Asystent,
  • tworzenie szablonów dokumentów za pomocą modułu konfiguracyjnego aplikacji